In dit onderzoek in opdracht van de Commissie Techniek van de Vereniging Schoonmaak Research, is de verspreiding van micro-organismen van vuil- naar schone oppervlakken bij het schoonmaken van verschillende soorten materialen met verschillende soorten gevouwen microvezeldoeken onderzocht. 

Hierbij zijn vier onderzoeksvragen onderzocht:

1. Worden bij het schoonmaken van een vuil oppervlak met een gevouwen microvezeldoek, micro-organismen verspreid naar opeenvolgende schone oppervlakken?

Dit laboratoriumonderzoek heeft weliswaar een substantiële reductie van micro-organismen door het schoonmaken met klamvochtig microvezeldoeken laten zien, maar het heeft ook aangetoond dat micro-organismen bij de toepassing van de vouwmethode van een vuil oppervlak verspreid worden naar schone oppervlakken. Er is sprake van kruisbesmetting. De transmissie is niet overal even groot. Op sommige, oorspronkelijk steriele, oppervlakken worden na schoonmaken meer micro-organismen aangetroffen dan op andere. 

 

2. Wat is de invloed van verschillende soorten microvezeldoeken op een eventuele verspreiding van micro-organismen?

Bij het schoonmaken van een vuil oppervlak met een gebreide microvezeldoek, blijven meer micro-organismen achter dan bij het schoonmaken met non-woven doeken. Dit betekent niet dat er bij het schoonmaken met gebreide doeken ook meer micro-organismen verspreid worden. In tegendeel; er worden meer micro-organismen verspreid bij het gebruik van de gevouwen non-woven doek met een normale splitsing. 

 

3. Wat is de invloed van verschillende soorten materialen op een eventuele verspreiding van micro-organismen?

Het soort materiaal lijkt van invloed te zijn op de verspreiding van micro-organismen. Op porselein worden meer micro-organismen gevonden dan op kunststof en metalen oppervlakken.

4. Als micro-organismen verspreid worden door de toepassing van de vouwmethode, welke contaminatiefactoren zijn dan van invloed op dit proces? 

De microvezeldoek zelf lijkt de belangrijkste transmissiebron te zijn. Het is aannemelijk dat micro-organismen zich in de gevouwen doek door de verschillende lagen verplaatsen. Contaminatie via de hand lijkt minder van invloed te zijn.